Etiqueta: Violència de gènere

Espai Mariola Nos es suma al pacte valencià contra la violència de gènere i masclista

Espai Mariola Nos convida a adherir-se al PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA com una acció de compromís necessària amb la situació que esta vivint la dona.

Les institucions valencianes, els partits polítics, les universitats, els mitjans de comunicació, intervinents de la justícia, forces i cossos de seguretat, entitats i organitzacions de la societat civil hem signat i convidem a toda la ciutadania a adherir-se al PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA.

Signant aquest el pacte compromets a llegir el manifest i a implicar-te en aquesta lluita. Et proposem algunes accions i t’animem a aportar idees per a erradicar el masclisme de la nostra societat.

Signa al final article.

Un pacte necessari 

Vivim en una societat en què, malgrat haver assolit una igualtat formal i legal entre homes i dones, aquesta no es veu en la realitat del dia a dia. Aquesta igualtat real que volem viure homes i dones cada dia s’ha de construir amb un compromís institucional i social, situant el problema de la desigualtat com un problema social estructural, tal com demanen els moviments feministes. En aquest context, en què la pitjor de les conseqüències de la desigualtat són les violències masclistes, és el moment que governs i institucions ens impliquem en les demandes socials i fem un pas avant.

En conseqüència, el Consell ha impulsat el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista, que recull les propostes de la Subcomissió sobre l’erradicació de la violència de gènere de Les Corts i de l’informe sobre l’atenció i protecció a les víctimes del Síndic de Greuges, i va de la mà dels moviments socials feministes que lluiten per la igualtat, fent un front comú des de les institucions, i comprometent-nos en accions concretes encaminades a l’erradicació del patriarcat en la societat valenciana.

Amb aquest pacte, les institucions valencianes, els partits polítics, les universitats, els mitjans de comunicació, els cossos de justícia i seguretat pública, entitats i organitzacions de la societat civil i la ciutadania ens comprometem a lluitar contra tot tipus de violència cap a les dones, en tots els vessants. Així, les signants i els signants ens comprometem a complir, fer complir i promoure aquest pacte i invitem tota la ciutadania, organitzada o a títol personal, a adherir-se i implicar-se en aquesta lluita.

SUMA’T AL PACTE!

El PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA es divideix en 5 línies estratègiques amb objectius específics en cadascuna.

Línia estratègica 1. Garantir una societat segura i lliure de violència masclista.

Objectius:

 • Sensibilització amb perspectiva de gènere amb disseny universal, com a eina de prevenció, per a tota la societat.
 • Formació obligatòria específica en gènere a les treballadores i els treballadors públics i promoció de formació en la resta de professionals que intervenen en l’atenció integral a les dones víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles.
 • Fomentar i reforçar el teixit social i comunitari preventiu de les desigualtats i la violència masclista.
 • Garantir l’alternativa residencial a les dones víctimes de violència de gènere i en situació d’exclusió social perquè tinguen una vida lliure i independent.
 • Garantir una vida independent mitjançant polítiques de redistribució de la riquesa, com els ingressos mínims i polítiques d’inserció sociolaboral a les dones víctimes de violència de gènere.
 • Combatre la discriminació i l’assetjament sexual, i assetjament per raó de sexe en l’àmbit laboral.

Línia estratègica 2. Feminitzar la societat.

Objectius:

 • Promoure la coeducació, la convivència i la gestió de les emocions des d’edats prematures, com també les habilitats socials, de comunicació i de resolució de conflictes per a l’equilibri entre les esferes pública i privada, reproductiva i productiva, i la raó i les emocions.
 • Generar noves formes de relacionar-se personalment, socialment, políticament i laboralment més igualitàries i saludables.
 • Promoure els valors de les noves masculinitats per a generar nous referents d’homes i la reeducació i reinserció dels agressors masclistes.
 • Garantir la corresponsabilitat i la reorganització justa dels usos del temps.
 • Garantir una contractació pública responsable i el foment de la responsabilitat social corporativa amb empreses que disposen de plans d’igualtat, clàusules socials per a combatre la feminització de l’empobriment i plans de reinserció laboral de dones víctimes de violència de gènere.

Línia estratègica 3. Coordinar el treball en xarxa per a l’atenció a les dones víctimes de violència de gènere i masclista i als seus fills i filles.

Objectius:

 • Atenció i recuperació integral a les dones víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles.
 • Atenció integral especialitzada als grups de dones més vulnerables, tenint en compte les múltiples discriminacions des de la interseccionalitat: dones migrants, dones gitanes, dones víctimes del tràfic d’éssers humans, dones prostituïdes, dones amb diversitat funcional, dones amb problemes de salut mental, dones amb conductes addictives, dones exrecluses, dones extutelades… i prestar especial atenció a les dones majors i de l’àmbit rural.
 • Fomentar el treball en xarxa entre els recursos institucionals, del tercer sector i el teixit associatiu de dones i feminista com a instrument preventiu i rehabilitador.
 • Cooperació i coordinació intrainstitucional i interinstitucional
 • Elaboració i difusió d’una guia de recursos accessible i universal i d’un mapa de serveis d’atenció a les dones víctimes de violència de gènere i masclista.
 • Estudis, recerca, innovació i avaluació amb perspectiva de gènere de les polítiques d’intervenció, detecció, prevenció i sensibilització en violència de gènere i masclista.

Línia estratègica 4. Trencar els murs que invisibilitzen la violència de gènere i masclista i socialitzar-ho com un conflicte polític i social.

Objectius:

 • Generar un relat compartit de lluita contra la violència de gènere i masclista, sense la doble revictimització de les dones, la confrontació política i social amb els agressors masclistes i la socialització del conflicte.
 • Condemna i rebuig institucional davant de qualsevol cas de violència de gènere i masclista.
 • Redefinir i enfortir l’Observatori de Publicitat No Sexista i promoure l’espai comunicatiu valencià com a eina per a desconstruir els rols de gènere tradicionals i estereotipats perpetuats a través dels mitjans de comunicació, la publicitat i la cultura.

Línia estratègica 5. Garantir la dotació pressupostària estable per a poder desenvolupar i implementar els objectius.

Objectius:

 • L’Administració ha de blindar els recursos materials, personals i econòmics i ha de garantir l’augment de la dotació pressupostària necessària per a poder desenvolupar i implementar els objectius anteriors.

Signa:

https://www.sumatalpacte.com/

https://www.sumatalpacte.com/pacto/